Tiggare och journalistik

Som reaktion på Elisabeth Höglunds (journalist) text där hon misstänker att tiggeri är organiserat skrev Staffan Landin (frilansande skribent, journalistutbildad) texten Elisabeth Höglund, tiggare och journalistik. Staffan Landin låtsas att han är lärare på gymnasiet och ”rättar” texten så som han tänker sig att en svensklärare på gymnasiet  hade rättat den.


Bilden ovan är Staffan Landins ”rättningar”, del 1 av 3

Läs alla Staffan Landins ”rättningar” på hans blogg.

Uppdrag

Besvara frågorna nedan!

  • Vad kan vi lära oss av Staffan Landins rättningar?
  • Hur kan du upptäcka om en text saknar grundläggande research?
  • Vad betyder det att något blir viralt?
  • Vilket budskap delar du vidare om du delar Elisabeth Höglunds text?
  • Vilket budskap delar du vidare om du delar Staffan Landins text?
  • Resonera: Är det skillnad på att skriva en text i en blogg än i en tidning? Du kan till exempel utgå från nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Eller hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Material

Tidsåtgång

En lektion – kanske två för att hinna inkludera en efterföljande diskussion

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

  • Eleven kan föra /…/ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då /…/ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett /…/ fungerande sätt och för /…./ resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Utförande

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese