Kursplan för digitalkunskap

Litteracitet på nätet

Litteracitet på nätetFörutom att läsandet på internet ställer krav på läsaren att hålla fokus, är det också viktigt att lära sig sålla information, granska källor, kritiskt tänkande och att sedan kunna sammanställa det lästa så att det inte bara förblir fragment. Det ställer krav på ett analytiskt förhållningssätt på ett annat sätt än när vi läser texter tillrättalagda i en lärobokstext.

 

Kod

KodGrunden för att förstå den digitala världen är att förstå att den helt är uppbyggd av kod. Alla måste kanske inte kunna programmera, men insikten att det är människor som gör det, bör alla ha.Kunskap om kod gör att man kan förstå att utvecklingen styrs av de människor som skriver den.

 

Identitet

IdentitetInternet möjliggör ett identitetsskapande och sökande på ett sätt som tidigare inte fanns. Unga provar sig fram och undersöker. Kommentarer och likes bekräftar eller korrigerar bilden av oss själva.

 

Mitt & Ditt på nätet

Mitt & Ditt på nätetVi måste lära oss hantera det faktum att det vi publicerar på internet blir tillgängligt för andra, lika mycket som vi måste lära oss hantera andras material på nätet. Kunskap om upphovsrätt och creative commons-licenser är viktiga delar av livet på nätet.

 

Tid & Fokus

Tid & fokusHur förhåller vi oss till att vi hela tiden är kontaktbara? Hur hanterar vi den ständigt tillgängliga gemenskapen på nätet? Hur mycket skärmtid är lagom under en dag? Hur håller man fokus när man läser en text full av hyperlänkar som hela tiden vill peka oss i andra riktningar? Att problematisera kring frågorna och leta effektiva strategier är något vi alla måste göra. Karin har bloggat om tid & fokus.

 

Säkerhet & integritet

Säkerhet & integritetVem vill jag vara på internet? Hur säkerställer jag min identitet? Vilka är de verkliga farorna och hur skyddar jag mig? Viktigt att skilja mellan verkliga faror och rädslor för det värsta tänkbara. Rädsla förlamar, kunskap gör att vi kan göra vettiga avväganden.

 

Kreativitet & problemlösning

Kreativitet & problemlösningVi måste träna våra elever i att hitta nya vägar, nya förbättringar, nya lösningar. I åk 5 har vi bland annat jobbat med att försöka hitta på nya uppfinningar som vi tycker behövs för att göra livet lite bättre. Här är några exempel på våra uppfinningar.

Problem: Äcklig skolmat
Lösning: Scanner som sitter i locket. Känner av när spagettin är färdigkokt och stänger av plattan, så att spagettin inte blir överkokt.
Problem: Jobbiga syskon som skyller ifrån sig
Lösning: inspelande halsband som man kan spela upp för föräldrarna så att man kan bevisa att syskonet började.
Problem: växthuseffekten
Lösning: Ett material som tvingar ut de skadliga strålarna ut ur atmosfären.

 

Vem äger?

Vem äger?Vad betalar vi med när något är gratis? Vad betalar jag för om jag köper en tjänst? Att kunna kritiskt granska tjänster vi använder utifrån vad som krävs av konsumenten i gengäld är en viktig förmåga.

 

Tillsammans

TillsammansInternet har gjort att vi har en helt ny arena för lärande och samarbete. Begrepp som kollaborativt lärande, nätverkande, crowdsourcing, öppen källkod och sharing is caring är viktiga att ta till sig och förstå innebörden av.