Om projektet hacka läroplanen

Den svenska skolan börjar allt mer digitaliseras och det finns många lärare som gör ett fantastiskt arbete. Det här projektet handlar om att lyfta fram praktisk lektionsdesign så att allt fler kan inkludera en digital dimension i undervisningen.

Alla ämnen har en digital dimension

Vi tror inte på att införa ett nytt ämne som till exempel ”digitalkunskap” eller “programmering”. Eftersom alla ämnen berörs på något sätt, av den nya samhällsstrukturen, så måste alla lärare uppdatera sin kunskap om vad det innebär. Därför har vi gett exempel på en digital dimension av samtliga ämnen i Lgr11.

Lektionstips

Under projektet har Karin Nygårds och Terese Raymond skapat webbresursen Teacherhack.com för att visa hur alla ämnen kan bidra till skolans digitalisering. Lektionstipsen erbjuder en digital väg till kunskapskraven. Uppdragen i lektionstipsen har en bredd från till exempel NO-relaterade visualiseringar till analys av användaravtal och genreskrivande av nätbaserade skräckmemes.

Kommentarsfältet till alla lektionstips är öppet för möjligheten att vidareutveckla lektionen och ge nya förslag på frågor och tillvägagångssätt. Bidra gärna med era erfarenheter!

Hackad läroplan

För att komplettera lektionstipsen finns den hackade läroplanen. Det är korta texter som ger förslag på digitala kopplingar till det centrala innehållet i samtliga ämnen i Lgr11. Inom kort kommer även dessa texter att publiceras gemensamt i en slags guide.

Röster om digitalisering

Här finns även texter från olika lärare som ger sin bild av skolans digitalisering. Det kan till exempel vara förslag på hur man kan strukturera ett arbetsområde som digitalkunskap eller konkreta beskrivningar på arbete med Skype i klassrummet eller upphovsrätt. Vill du också publicera en text på Teacherhack? Hör av dig till oss så fixar vi det!

Internetfonden

Projektet Hacka Läroplanen! genomfördes under 2014 med stöd från Internetfonden som är en fantastisk resurs för att utveckla arbetet med internet i Sverige. Vi hoppas att projektet bidrar till ökad förståelse för internet och webbaserad kultur. Tack!

Happy hacking! /Karin och Terese