Digital Hem- och konsumentkunskap

Självklart påverkas Hem- och konsumentkunskap av att vi har tillgång till internet, inte minst påverkas arbetsformerna genom inspelade genomgångar och olika sätt att redovisa digitalt. Om det berättar vår inspiratör Maria Hagblad i sitt inlägg och delar med sig av sina resurser.

Värdera val och handlingar

Ser vi till ämnets tre olika syften har digitaliseringen störst påverkan på syftet ”värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.”

Medveten konsument söker

Med internets intåg i våra liv har konsumentkunskapen kommit att få en mer aktiv roll i mångas liv. Från att bara finnas i form av Plus på TV eller Råd&Rön i tidningsform, har vi nu en mängd olika jämförelsesajter för allt från resor till eltandborstar. Vi kan lämna omdömen på böcker vi läst, elektriker vi anlitat och personer vi handlat av på Tradera. Möjligheterna till att vara en medveten konsument är stora idag. Många unga använder redan PriceRunner eller Prisjakt för att jämföra priser. Det är dock ingen självklarhet att alla kan och inte heller att de kan använda sidorna på ett mer medvetet sätt. Det är långt ifrån alltid alla kostnader syns i en sökning. Vilken slags leverans som tillkommer kan variera, både i pris och bekvämlighet, för att inte tala om ur hållbarhetsperspektiv.

Näthandel och miljöfrågor

Att näthandel till exempel, kan ha en negativ inverkan på miljön, är värt att ha med i beräkningarna för bästa konsumtionsalternativet. Kanske kan det vara värt att köpa ett par skor för 100 kr mer, om det besparar miljön en lastbilstransport? Att det tillkommer tullavgifter vid köp från vissa länder och att det kan vara väldigt bökigt att returnera en vara som det är något fel på, är också värt att ta med i kalkylen.

Näthandel och konsumenträtt

Kunskaper om vilka lagar som gäller och vad man ska göra om man får problem med något man köpt på nätet är snårigt men viktigt att lära sig. Liksom att lära sig se skillnad på seriösa och oseriösa annonser kan vara ett sätt att värdera val och handlingar som konsument. Här finns gott om samarbetsmöjligheter mellan samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap, svenska och bild till exempel.

HK-portalen är ett digitalt läromedel för Hem- och konsumentkunskap. Där finns en mängd bra resurser och länkar till  material.

Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
– hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
– värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap