Johan Eriksson om att jobba med 1-1

Skärmavbild 2015-01-13 kl. 22.18.22
Johan Eriksson, Förstelärare, SO 7-9 på Runbacka skolor

”Framförallt använder jag datorer i undervisningen för att integrera med eleverna och tydliggöra mål vad vi håller på med. Jag försöker också göra en koppling mellan skolan och elevernas verklighet/vanliga liv, framförallt genom att använda sociala medier.”

Johan Eriksson är förstelärare och undervisar i SO för åren 7-9 på Runbacka skolor (Runan) i Sollentuna. Han har jobbat som SO-lärare sedan 2003 och undervisat på en ”en-till-en”-skola sedan 2010. Här berättar Johan om hur han som tekniskt ointresserad från början, hittat nyttan och inspirationen i olika digitala verktyg.

I grund och botten är jag inte speciellt teknisk. Jag har aldrig brytt mig om hårdvara eller hur saker funkar, snarare tvärtom har mitt otekniska sinne lett till många svordomar och frustration när grejer inte fungerat eller jag inte förstått. Däremot har jag alltid funderat på lösningar för att förenkla och förbättra undervisningen och när alla elever fick datorer fick jag själv en nystart som lärare och har sedan dess ett stort intresse för att integrera datorerna i undervisningen så mycket som möjligt. Nu provar jag mig fram, lär mig och utvärderar och känner att jag varierar min undervisning på ett helt annat sätt, något som också mina elever uppskattar. Innan en-till-en hade jag mest bara gjort PowerPointpresentationer som jag kört på projektor och sedan diskuterat med den som utgångspunkt, men ändå upptäckt hur mycket bättre och roligare lektioner det blev. Så i takt med att det utvecklas program och appar växer också mitt intresse för detta. Det förenklar min undervisning, min rättning och resultaten för eleverna. Win-win!

Framförallt använder jag datorer i undervisningen för att integrera med eleverna och tydliggöra mål vad vi håller på med. Jag försöker också göra en koppling mellan skolan och elevernas verklighet/vanliga liv, framförallt genom att använda sociala medier. Alla klasser har t ex facebookgrupper där vi sköter mycket av kommunikation, frågor, diskussioner och inlämning av uppgifter. Nu på sistone har vi försökt använda twitter mer också, till exempel hade vi nyligen en heldag där alla elever och många lärare twittrade under #Enskoldag för att visa vad vi gör på skolan och för att reflektera kring olika ämnen och uppgifter.

Film använder jag också mycket. Elever som inte gillar att skriva av olika anledningar (främst killar) växer och tar för sig mer när de får diskutera en uppgift (gärna i par/grupp) på film istället för att bara skriva. Sedan finns det smidiga program, som t ex Videonotes, som på ett bra och effektivt sätt förenklar och förbättrar den formativa bedömningen. Ett annat program jag använder mycket är t ex Movenote. Movenote fungerar jättebra för att tydliggöra, den ger känslan av att jag sitter med eleven och förklarar eller ger formativ bedömning. Jag använder den främst på två sätt. Det ena är att jag pratar kring uppgifter och kunskapskrav, för att tydliggöra, och det andra är att jag bedömer skrivuppgifter formativt. Efteråt mailar jag en länk med filmen till eleverna, eller lägger upp på min ämnesblogg.

Just bloggar är ett annat verktyg vi använder mycket. Jag startade upp klassbloggar i alla klasser på skolan och sedan har allt fler startat ämnesbloggar på skolan när de sett hur smidigt, bra och enkelt det är. Ett bra sätt att samla all information på och allt eftersom fylls den på. Min blogg heter runanso.blogspot.com

Till sist har jag stor användning av digitala verktyg när det gäller Exit tickets. Socrative, mentimeter och Kahoot är några av programmen jag använder. Kahoot har för övrigt blivit elevernas favorit sedan jag introducerade det i början av 2014. Kahoot använder jag på två sätt: Det ena är som nutidsfrågor, t ex har jag startat Facebookgruppen ”Nutidsfrågor med Kahoot” som i skrivande stund har ca 270 lärare som medlemmar. Där hjälps vi åt med 20 frågor varje vecka. Från början gjorde jag själv alla frågor, men allt fler hjälper till aktivt. Kahoot fungerar också väldigt bra som Exit ticket; att kolla vad de lärt sig, t ex efter en lektionsgenomgång. Efter #frågesporten” kan jag granska svaren närmare och utvärdera.

Johan Eriksson
Mail: joher_s@edu.sollentuna.se
Blogg: Runanso.blogspot.com
Twitter: @SOJohanSO
Youtube: SO-Johan