Digital Religion

Hur skapar unga sin identitet idag? På nittiotalet hängde det på att se snygg ut i skolkatalogen en gång om året. Det var där chansen fanns till att visa upp sig och befästa ”det här är jag”. Idag kan unga lägga upp olika bilder på sig själv på instagram och liksom mejsla fram sin personlighet. Vem vill jag vara? Vem vill andra att jag ska vara? Vilka bilder får flest likes och vad händer om ingen vill varken följa mig eller gilla mina bilder?

Religionsämnet är det som ger störst möjlighet till att ta sig dessa viktiga och engagerande frågor. Vem är jag och vem vill jag bli? Det anses så viktigt att det är ett av huvudsyftena med ämnet, att eleverna ska få reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Men hur gör man då? om en kompis börjar lägga upp konstiga bilder, om någon i klassen råkar ut för elaka kommentarer, och är det överhuvudtaget rätt att skaffa ett konto på instagram när man inte ens fyllt 13?
Unga har ett stort behov av att resonera och argumentera kring dessa frågor som dyker upp i olika skepnader. De hanterar moraliska frågeställningar kanske varje dag och förtjänar att få hjälp att sätta en ram på sina tankar. De behöver granska sina och andras värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Digitalt rollspel i religionsundervisningen