Webbens resurser WW1

Den här lektionen erbjuder en samling webbaserade resurser för att närma sig fakta om första världskriget på ett lite annorlunda sätt. På samma gång inkluderas samtal om sökstrategier för webben.

Genomförande/uppdrag

Introducera de sex resurserna (nedan) och förklara på vilket sätt du tror att de kan vara till nytta för eleverna. Ta tillfället i akt att även fråga efter elevernas bästa sökstrategier för webben. Du kan till exempel tipsa om att:

  • lägga till ordet ”interactive” och kanske få en annan användarupplevelse än av en vanlig bok eller text
  • du får olika källor beroende på vilket språk du söker på. Svenska ger inte lika många träffar eftersom inte Sverige var delaktiga i till exempel första världskriget medan engelska ger många bra träffar. Skulle det dyka upp andra typer av källor om vi kunde söka på tyska?

Material

Tidsåtgång

1 lektion för att presentera materialet. Sedan behöver eleverna mer tid att gå igenom källorna, så klart.

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder.
  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

  • Eleven har /…/ kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra /…/ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra /…/ underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då /…/ underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Tipstack

Plötsligt dök den här bilden upp i Facebookflödet! Självklart frågade vi Frida Monsén vad det var hon hade visat. På så vis fick vi det här lektionstipset till Teacherhack! Tack!

Skärmdump om digital chock