UR-filmtips

Att se film är ett bra sätt att vidareutbilda sig på. Många bra föreläsningar ligger på nätet och även dokumentärer som är vettiga och lärorika. På urplay finns internetrelaterade filmer som är bra, både som fortbildning och att se med elever.

Här är några favoriter:

Villkorat Privatliv handlar om hur facebook och twitter hanterar våra privatliv. Informativ och ögonöppnande.
Att koda är konst är en 17 minuter lång förklaring till varför kodning är viktigt i dagens samhälle
En akademisk kvart om normer på nätet.
We are legion är en film om Anonymous, en oformlig grupp nätaktivister som många unga tycker är spännande att lära sig mer om.
De obekväma med Peter Sunde, Pirate Bay-medarbetaren berättar om sin syn på internet och frihet.