Digital Slöjd

Om vi med största sannolikhet inte kan förutspå vad vår framtid har att erbjuda oss, måste vi göra någon slags riskanalys över vad som ändå kan tänkas behövas för att leva och verka i en föränderlig värld. Om vi inte vet vilka verktyg som kommer finnas, eller vilka material vi har att hantera, då är det kanske en rimlig tanke att vi bör rusta eleverna för att klara ett liv i förändring. Att kunna tillverka något med sina händer, att kunna laga föremål, omforma eller skapa nytt, är vad mänskligheten ägnat sig åt sedan stenåldern. Det känns troligt att det kommer fortsätta vara viktigt även i framtiden, oavsett om vi hamnar i en värld full av robotar eller om vi får en energikris och tvingas tillverka allt för hand.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

I inget annat ämne i läroplanen är skapande processen lika tydlig. Det är i slöjdämnet som eleven ska få möjlighet att utforska den praktiska problemlösningen. Det finns inget färdigt facit, men alla val får tydliga konsekvenser. Det krävs kunskap om material, verktyg och tekniker, för att kunna välja mellan olika lösningar. Ämnet ställer också krav på eleven att kan fatta egna beslut och utvärdera sitt resultat under arbetets gång.

Näringsdepartementet byter sin engelska titel till ”Ministry of Enterprise and Innovation”. Att ett departement byter namn behöver inte betyda en politisk förändring, men det är en väldigt tydlig signal om att innovation är ett prioriterat område för regeringen. I slöjdens centrala innehåll finns en tydlig designprocess.

Mer läsning på dessa länkar:
dataslojd
slojd.nu