Digital Musik

Kursplanen i musik har tre huvudsyften: att spela och sjunga, skapa och gestalta samt att analysera och samtala. Alla tre syftena påverkas av vårt digitaliserade samhälle.

Vi kan spela och sjunga med folk på andra sidan jorden via Skype, precis som Helena från Bergsskolan i Luleå har gjort.

Vi har fått nya verktyg att skapa med. Garageband och liknande program gör det lätt att skapa egen musik och dela med sig av den.

Vikten av att kunna analysera och samtala om musik är mycket relevant eftersom vi möter musik som påverkan på oss i allt från dataspel till nyhetsinslag.

Något vi faktiskt saknar i kursplanen i musik är kunskap om upphovsrätt. Musikindustrin har ju blivit väldigt förändrad sedan några år tillbaka och upphovsrättens existens måste lyftas fram tydligare. Kanske är det i analys och samtalsdelen som vi kan ta upp och problematisera.